ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

1
ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ประจำศูนย์เด็กเล็กปางตอง

30 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
24 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
18 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
26 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
26 ธันวาคม 2565

บอร์ดประชาสัมพันธ์,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
23 ธันวาคม 2565

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
23 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
08 ธันวาคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์บทความเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

โครงการ-จัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ-ในรูปแบบขยายผล-ตำบลนาปู่ป้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
07 ตุลาคม 2565

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
05 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์เรื่องการขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

.

22 มิถุนายน 2565

สาระน่ารู้ลดใช้พลังงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
07 มิถุนายน 2565

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
30 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (117 รายการ)