ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
1,747
ปีนี้
16,777
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
34,799
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

นายสุรินทร์ พุ่มคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม


นางสาวสุภัคจิรา ปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุภัคจิรา ปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศรินยา ไชยะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายนรินทร์ แก้วร่วมวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวชญาน์นันท์ พรชัยวสันต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายดำรงศักดิ์ คำเขียว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวศิรินทิพย์ สีดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายพีรพันธ์ หยกฟ้าวิจิตร
นักการภารโรง


-ว่าง-นายดนัย อัศวิน
คนงานทั่วไป


นายสพล ชาญณรงค์
คนงานทั่วไป


นายอรรถเดช เปียอยู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางอัมพร แสงดาวนิล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสริดา สว่างธรรมศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ