ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ได้ร่วมกันออกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 นายวัฒนา  อาภาไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ได้ ร่วมกันออกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยมีวิทยากรบรรยายจากสำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ.บ้านปางคอง หมู่ที่ 12 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการ จำนวน 50 คน

10 มกราคม 2566

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ในรูปแบบขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อมได้จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ในรูปแบบขยายผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

      วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปางคอง หมู่ที่ 12

      วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดโท้งนา หมู่ที่ 6

      วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโท้งหลวง หมู่ที่ 9

      วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดโท้งสาแล หมู่ที่ 7

30 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุเจดีย์ถ้ำผามอน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม นำโดยนายสุรินทร์ พุ่มคำ รองปลัด อบต.นาปู่ป้อม และพนักงาน อบต.นาปู่ป้อม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุเจดีย์ถ้ำผามอน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

22 ธันวาคม 2565

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม นำโดยนายสุทัศน์ ส่าน้อย นายก อบต.นาปู่ป้อม ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
15 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ได้จัดกิจกรรม Kick Off ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสร้างการเรียนรู้และเป็นหมู่บ้านนำร่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า พร้อมด้วย นายสุทัศน์  ส่าน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปางมะผ้า และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านนาปู่ป้อม จัดกิจกรรม Kick Off ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสร้างการเรียนรู้และเป็นหมู่บ้านนำร่อง เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก อีกทั้งยังได้ขับเคลื่อนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการจัดการขยะภายในครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ วัด ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย”

23 พฤศจิกายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ทำพิธีเปิดศูนย์เด็กเล็กบ้านปุงยาม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม นำโดยนายสุทัศน์ ส่าน้อย นายก อบต.นาปู่ป้อม นางสาวกนกวรรณ จันโทสุทธิ์ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา ร่วมด้วยพนักงาน ราชการ และกำนัน ชาวบ้าน บ้านปุงยาม ทำพิธีเปิดศูนย์เด็กเล็กบ้านปุงยาม เพื่อความเป็นสิริมงคล

07 พฤศจิกายน 2565

โครงการ-จัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ-ในรูปแบบขยายผล-ตำบลนาปู่ป้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

อบต.นาปู่ป้อม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าถ้ำวัว เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลศรีสังวาลย์,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 นำโดยนายสุทัศน์ ส่าน้อย นายกอบต.นาปู่ป้อม และนายสุรินทร์ พุ่มคำ รองปลัด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าถ้ำวัว เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

31 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อมร่วมด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนท้องถิ่น ได้ออกโครงการชุมชนนาปู่ป้อมปลอดขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
28 กันยายน 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาปู่ป้อม "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า",องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อมร่วมด้วยปศุสัตว์อำเภอ และปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาปู่ป้อม "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

21 กรกฎาคม 2565

ดำเนินโครงการปลูกป่า-บวชป่า ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

วันที่ 23 พ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม นำโดยนายจำรูญ สุนทรอิทธิศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม และนายสุรินทร์ พุ่มคำ รองปลัด อบต.นาปู่ป้อม พร้อมด้วยทีมงาน พนักงานส่วนตำบลนาปู่ป้อม และผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาปู่ป้อม ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า-บวชป่าในโครงการปลูกป่าประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ป่าสาธารณประโยชน์ชุมชนบ้านนาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

23 พฤษภาคม 2565

โครงการประชาคมตำบลนาปู่ป้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
21 เมษายน 2565

โครงการ อบต เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th

โครงการ อบต เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำโดยนาย สุทัศน์ ส่าน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อมและคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งปลัดและหัวหน่าส่วนราชการ ณ. วัดบ้านน้ำฮูผาเสื่อ หมู่ที่ 4ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการออกหน่วยบริการ ดังนี้ 1.ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด 3.สำรวจจำนวนประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค โควิด 19 4.บริการตัดผมฟรีแก่ ประชาชนทั่วไป 5.รับเรื่องราวร้องทุกข์

10 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
08 ตุลาคม 2564

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งในสตรี ตำบลนาปู่ป้อม ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม,napupom.go.th
14 กันยายน 2564

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (79 รายการ)