ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
1,747
ปีนี้
16,777
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
34,799
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28
นายวันชัย พรโชติชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 095-7292432


นายพงษ์พันธ์ รังสีนวกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 097-9548329


นางสาวสิริวิมล ไพรพัฒนาจิต
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 065-4860642


นางวันเพ็ญ จิตเมตตาธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 098-2462249


นายจะบู ไพรเนติธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 095-7305238


นายปะชัย โชติเวทย์อนุกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 082-1836604


นายพันธ์สิทธิ์ ชุติวราธร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 080-1350663


นายอุทัย ไพรวนาวัลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 093-0431433


นายชญานนท์ แสงทิพย์โทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 062-1109366


นางสาวรมย์ชลี ระเบียบวิไล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 095 573 0274


นายชัยพัฒน์ กุลกิจวัฒนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 061-3319367


นายแอจาย รุ่งเรืองตระการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
โทร 082 223 5984