ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
1,747
ปีนี้
16,777
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
34,799
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256528 ธ.ค. 2565
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256515 ส.ค. 2565
3บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 /256611 ส.ค. 2565
4บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /25665 ส.ค. 2565
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25655 ส.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256528 เม.ย. 2565
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256519 เม.ย. 2565
8บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25655 ม.ค. 2565
9บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ครั้งแรก28 ธ.ค. 2564
10บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256413 ส.ค. 2564
11บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ครั้งที่ 210 ส.ค. 2564
12บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ครั้งที่ 16 ส.ค. 2564
13บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25646 ส.ค. 2564
14บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256430 เม.ย. 2564
15บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256415 ก.พ. 2564
16รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256316 ธ.ค. 2563
17บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.นาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 256316 ธ.ค. 2563
18การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25633 ธ.ค. 2563
19การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25633 ธ.ค. 2563
20รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256314 ส.ค. 2563

1 2   >>  >|