ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

ลำดับรายการวันที่
1บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256519 เม.ย. 2565
2บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25655 ม.ค. 2565
3บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ครั้งแรก28 ธ.ค. 2564
4บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256413 ส.ค. 2564
5บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ครั้งที่ 210 ส.ค. 2564
6บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ครั้งที่ 16 ส.ค. 2564
7บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25646 ส.ค. 2564
8บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256430 เม.ย. 2564
9บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256415 ก.พ. 2564
10รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256316 ธ.ค. 2563
11บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.นาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 256316 ธ.ค. 2563
12การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25633 ธ.ค. 2563
13การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25633 ธ.ค. 2563
14รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256314 ส.ค. 2563
15บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.นาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 256314 ส.ค. 2563
16รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25636 ส.ค. 2563
17บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.นาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25636 ส.ค. 2563
18การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256324 ก.ค. 2563
19รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256324 เม.ย. 2563
20บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.นาปู่ป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 256324 เม.ย. 2563

1 2   >>  >|