ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

ลำดับรายการวันที่
1การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานของสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ประจำปีงบประมาณ 25656 ม.ค. 2565
2หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม5 พ.ค. 2564
3พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25395 พ.ค. 2564
4พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 25395 พ.ค. 2564
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 25425 พ.ค. 2564
6ประกาศ ก.อบต แม่ฮ่องสอน เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างอบต. พ.ศ.25545 พ.ค. 2564
7ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 25625 พ.ค. 2564
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล5 พ.ค. 2564
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกลับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล5 พ.ค. 2564

1