ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสัมยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256529 เม.ย. 2565
2ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสัมยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256521 เม.ย. 2565
3หนังสือประชาสัมพัน์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25658 เม.ย. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภาฯ 25657 ม.ค. 2565
5ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ครั้งแรก6 ม.ค. 2565
6หนังสือประชาสัมพัน์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256530 ธ.ค. 2564
7ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256529 ธ.ค. 2564
8ประกาศ เรื่อง รายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256417 ส.ค. 2564
9ประกาศ เรื่อง รายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256417 ส.ค. 2564
10ขอส่งรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 256510 ส.ค. 2564
11ขอส่งรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ให้นายก อบต.ฯ10 ส.ค. 2564
12รายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 256510 ส.ค. 2564
13ประกาศ เรื่อง รายงานประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256410 ส.ค. 2564
14หนังสือประชาสัมพัน์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25649 ส.ค. 2564
15นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25649 ส.ค. 2564
16บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ7 ส.ค. 2564
17ขอเชิญประชุมแปรญัตติร่างข้องบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 25657 ส.ค. 2564
18จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25653 ส.ค. 2564
19หนังสือประชาสัมพัน์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25642 ส.ค. 2564
20นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25642 ส.ค. 2564

1 2   >>  >|