ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

ลำดับรายการวันที่
1ขออนุมัติดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8 ต.ค. 2563
2คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม4 ม.ค. 2563
3คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการคลัง ผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม8 ต.ค. 2562
4ประกาศ ประชาสัมพันธืการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัด รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน8 ต.ค. 2562

1