ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือแนวปฏิบัติการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่23 ก.พ. 2565
2พจนานุกรรมสมรรถนะ21 ก.ค. 2564
3เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์4 ก.ค. 2562
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)1 ต.ค. 2561
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.25471 ต.ค. 2561
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25611 ต.ค. 2561
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25581 ต.ค. 2561
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25481 ต.ค. 2561
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25471 ต.ค. 2561
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25611 ต.ค. 2561
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25591 ต.ค. 2561
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25481 ต.ค. 2561
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25431 ต.ค. 2561
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25431 ต.ค. 2561
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25411 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25371 ต.ค. 2561
17พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25621 ต.ค. 2561
18พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 25521 ต.ค. 2561
19พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25461 ต.ค. 2561
20พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25461 ต.ค. 2561

1 2   >>  >|