ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

ลำดับรายการวันที่
1แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 256530 พ.ย. 2564
2คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปู่ป้อม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ เจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 25651 พ.ย. 2564
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 25655 ต.ค. 2564
4ทดสอบ5 ก.ย. 2564
5การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 25645 พ.ค. 2564
6ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.256418 มี.ค. 2564
7ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 25644 ม.ค. 2564
8การชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม29 ก.ย. 2563
9แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ชุดที่ 2 อบต.นาปู่ป้อม22 ก.ค. 2563
10อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 พ.ค. 2563
11แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 256316 มี.ค. 2563

1