ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

E-service-:- ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2565 
-:- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-:- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
-:- ขอประชาสัมพันธ์บทความเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ได้ร่วมกันออกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ในรูปแบบขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุเจดีย์ถ้ำผามอน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม นำโดยนายสุทัศน์ ส่าน้อย นายก อบต.นาปู่ป้อม ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ได้จัดกิจกรรม Kick Off ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสร้างการเรียนรู้และเป็นหมู่บ้านนำร่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ทำพิธีเปิดศูนย์เด็กเล็กบ้านปุงยาม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.

ถ้ำผาแดง
น้ำตกไม้กาย
โป่งสันปิ๊ก


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ชำระภาษีร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ