ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
1,747
ปีนี้
16,777
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
34,799
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28คู่มือ oss-:- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ทำแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 
-:- แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมฉลาก 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อมได้จัดทำแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลนาปู่ป้อม 
-:- ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด 
-:- เชิญชวนประชาชนรักษาความสะอาดในพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 

โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
การตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการซ่อมแซมไฟกิ่งแบบโซล่าเซล ในพื้นที่บ้านโท้งกองเต้า และถนนทางเชื่อมระหว่างบ้านโท้งกองเต้าถึงบ้านโท้งหลวง 
กิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณาการ ในพื้นที่ อบต.นาปู่ป้อม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.

ถ้ำผาแดง
น้ำตกไม้กาย
โป่งสันปิ๊ก


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ชำระภาษีร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ