ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
1,070
เดือนที่แล้ว
727
ปีนี้
6,058
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
24,080
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

E-service-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการฯ 
-:- ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 
-:- แจ้งการให้บริการยืนยันตัวตนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า 
-:- ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม พ.ศ.2566 
-:- ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ 

ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของเยาวชนตำบลนาปู่ป้อม ประจำปี พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ได้ร่วมกันออกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ในรูปแบบขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุเจดีย์ถ้ำผามอน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม นำโดยนายสุทัศน์ ส่าน้อย นายก อบต.นาปู่ป้อม ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ได้จัดกิจกรรม Kick Off ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสร้างการเรียนรู้และเป็นหมู่บ้านนำร่อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.

ถ้ำผาแดง
น้ำตกไม้กาย
โป่งสันปิ๊ก


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ชำระภาษีร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ