ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,295
เดือนที่แล้ว
2,119
ปีนี้
12,582
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
30,604
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

E-service-:- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ทำแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 
-:- แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมฉลาก 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อมได้จัดทำแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลนาปู่ป้อม 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด 
-:- เชิญชวนประชาชนรักษาความสะอาดในพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

โครงการการซ้อมแผน การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ณ บ้านปางโยน หมู่ 11 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การประชุมประจำเดือนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 19 กันยายน 2566
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในพื้นที่ตำบลนาปู่ป้อม
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร และการให้บริการด้านวิชาการการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลนาปู่ป้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปู่ป้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ปลูกป่า การบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่หมู่บ้านปางบอน ตำบลน่าปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.

ถ้ำผาแดง
น้ำตกไม้กาย
โป่งสันปิ๊ก


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ชำระภาษีร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ